Skip to main content

Nyheter

Boksamtal: Bostadsfrågan som politik och intressekamp

a2877ab8 098b ae16 eef3 f2dad7a1ce80
Bostad2030 lanserar boken ”Bostadsfrågan som politik och intressekamp” den 28 mars.

Dag: Tisdagen den 28 mars 2023.

Tid: 10.00-11.30.

Plats: Barnhusgatan 4, eller digitalt (Facebook).

Dagens svenska bostadsmodell har växt fram och formats sedan mitten av 40-talet. Men vad är det som utgör grunderna i den svenska bostadspolitiken? Och hur har det partipolitiska spelet format bostadspolitiken? Det och mycket annat analyseras i boken ”Bostadsfrågan som politik och intressekamp”, skriven av Bo Bengtsson och Martin Grander.

Författarna kommer bland annat att diskutera: Vilka är pelarna i den svenska generella bostadsmodellen? Hur har bostadspolitiken utvecklats från andra världskriget fram till idag? På vilket sätt har den svenska allmännyttan utvecklats över tid? Hur har de mäktiga intresseorganisationerna påverkat utvecklingen?

Om författarna

Bo Bengtsson är seniorprofessor i statsvetenskap vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Han forskar om hyres- och bostadspolitik i politiskt, teoretiskt, historiskt och jämförande perspektiv.

Martin Grander är biträdande lektor i urbana studier vid Malmö universitet och föreståndare för den tvärvetenskapliga forskningsmiljön. Studier i boende och välfärd. Hans forskning belyser bostadsförsörjning ur ett brett perspektiv, med särskilt fokus på boendets betydelse för jämlika levnadsvillkor.

Samtalsledare: Jonas Nygren, Bostad 2030.

Anmälan: https://mailchi.mp/bostad2030.se/boksamtal-28-mars.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .