Skip to main content

Nyheter

Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020

Boverket
Resultatet av enkäten visar både positiva och negativa saker.

För tredje året i rad så minskar antalet kommuner som har bostadsbrist. I år är det 212 kommuner av 290 som uppger att de har bostadsbrist, mot 240 under 2019.

Antalet kommuner som anger att de har en bostadsmarknad i balans ökar – 66 kommuner i år mot 40 under 2019. Det gäller främst små kommuner.

Bestånden i allmännyttan i landet ökade med 9 600 bostäder under 2019 enligt kommunernas bedömningar. Detta innebär att det tillkom 3,5 gånger så många bostäder inom allmännyttan jämfört med 2018.

Trots detta kan det konstateras att bostadsbristen är stor i Sverige. Främst i storstäderna och större högskoleorter.

Hela resultatet av bostadsmarknadsenkäten kan du läsa här: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/212-av-290-kommuner-har-fortfarande-brist-pa-bostader/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .