Skip to main content

Nyheter

De har flest övervakningskameror

Edsberg Ribbings väg 8 oktober 2023 1
Samtliga bolag finns på större orter i landet.

Tidningen Hem & Hyra gjorde under mars och april i år en enkätundersökning om övervakningskameror ställd till de 30 största allmännyttiga bostadsbolagen och de 20 största privata.

Flest kameror i absoluta tal har allmännyttiga MKB i Malmö med hela 559 kameror. MKB har totalt 26 400 lägenheter. Detta utgör cirka 21 kameror per tusen lägenheter. Därefter kommer allmännyttiga ABK (9 300 lägenheter) i Kristianstad med 192 kameror – också 21 kameror per tusen lägenheter.

Flest kameror per tusen lägenheter har dock Eidar i Trollhättan (6 200 lägenheter) med 24 kameror.

Antalet kameror hos de tre stora hyresvärdarna i Sollentuna – Sollentunahem, John Mattson Fastighetsföretagen AB och Victoriahem – är inte känt.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .