Skip to main content

Nyheter

Den svenska bostadsmarknaden ett stort bekymmer för EU

Flygande pengar
EU rekommenderar Sverige att ordna upp sin dåligt fungerande bostadsmarknad.

Enligt EU är det bara Sverige och Estland av medlemsländerna vars ekonomi totalt sett kommer att gå back under 2023. För Sveriges del är det stora problemet bostadsmarknaden.

”Utvecklingen inom svensk ekonomi är för närvarande i stort driven av händelser på bostadsmarknaden”, menar EU-kommissionen i sin vårprognos. Här pekar man bland annat på de långa bostadsköerna till hyresrätter och menar att det är en illa fungerande bostadsmarknad.

Kommissionen konstaterar att de svenska hushållen är högt belånade och att byggbranschen gått ned, vilket leder till minskad tillväxt.

Kommissionen rekommenderar att man ska stimulera till bostadsbyggande och införa marknadshyror.

Vidare också att man minskar skatteavdragen för bolåneräntor, eller höjer fastighetsskatten.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .