Skip to main content

Nyheter

Hyresrätter rivna

Fotbollsplanen Rotsunda
De så kallade flyktingbostäderna i Rotsunda har rivits.

Under flyktingvågen för några år sedan så byggde Sollentunahem ett tiotal hyresrätter på fotbollsplanen i Rotsunda invid Staffans väg. Nu i juli så revs de av okänd anledning.

Som en etapp två så byggde Sollentunahem lite senare fler flyktingbostäder på Djupdalsvägen i Edsberg. Den sista delen av detta område färdigställdes under 2020 och nu i finns det 126 lägenheter i området. Över tid så minskade behovet av bostäder för asylsökande och då började Sollentunahem att använda dem som ungdomsbostäder istället.

Så blev aldrig fallet med hyresrätterna i Rotsunda.

Alla bostäder på Staffans väg och Djupdalsvägen byggdes med tillfälliga bygglov om fem år. Dessa bygglov kan kommunen förlänga vid behov. Med tanke på det stora bostadsbehovet i kommunen – bara Sollentunahem har cirka 60 000 personer i sin kö – så borde man inte ha rivit lägenheterna i Rotsunda. Även de kunde gjorts om till ungdomsbostäder till exempel.

Framtiden för hyresrätterna på Djupdalsvägen är inte känd.

Det är minst sagt uppseendeväckande att man i dessa tider när nästan hela landet har en skriande bostadsbrist river bostäder.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .