Skip to main content

Nyheter

Läsunderhållning: Skolan i Klasro

Klasroskolan wiki
Klasro skola blev färdigbyggd 1803, och var resultatet av en lång process.

Samtliga artiklar har tidigare publicerats på webbtidningen Din Lokaltidning som drevs av kooperativet Din Röst under åren 1999-2015.

I skolförordningen från 1723 infördes undervisningsplikt. Lite liknande d

en vi har idag. Detta resulterade i sin tur i att statsmakterna 1768 trycker på de lokala domkapitlena och landshövdingarna om byggande av skolhus och finansiering av skolverksamhet. I samband med detta så sammanträder Sollentuna häradsrätt på Barkarby gästgivaregård i oktober 1768. Där framkommer att Ture Gustaf Rudbeck, generalmajor och ägare till Edsbergs säteri (Edsbergs slott), lovat att på egen bekostnad bygga ett skolhus. Så blir det nu inte, då Ture Gustaf Rudberck avlider innan han hinner infria detta löfte.

Dock tar hans änka, Magdalena Rudbeck, och hans son Per Alexander Rudbeck tag i detta. Magdalena skänker en tomt att bygga på, och Per Alexander organiserar själva byggandet. Och 1803 står så Klasro skola färdig. De infriar alltså Ture Gustaf Rudbecks löfte.

Det ska i samband med detta nämnas att det fanns två gårdar som mer eller mindre totalt dominerade hela Sollentuna vid denna tid. Dels Edsbergs säteri där änkan Magdalena Rudbeck satt, och dels Sollentunaholms säteri, där hennes son Per Alexander satt. De satt därav också på makten och resurserna.

Vidare så var det lite som på modet vid denna tid bland ”grevar och baroner” att stödja skolbyggen och liknande. Det var ganska så statusbringande kan man säga. Så – det var inte bara ambitioner om att göra gott för folk och samhälle som styrde denna utveckling inte.

Innan Klasroskolan fanns, så bedrevs den skolundervisning som nu var i Klockargården vid Sollentuna kyrka, med just klockaren som lärare.

Klasro var länge den enda skolan i Sollentuna, vilket innebar att många skolbarn hade lång väg till skolan.

Klasro fungerar som skola fram till 1881. Då har den så kallade Kyrkskolan byggts, och man bedriver också undervisning i Edsbacka krog. Efter nedläggningen av skolverksamheten så fungerar Klasro som privatbostad, nödbostad och som systuga åt Röda korsets Sollentunakrets.

Reinold Rudbeck, Per Alexander Rudbecks sonson, skänkte skolan till Sollentuna kommun 1885.

1964 blir skolsalen museum. Under 1980-talet omfattar museet även lärarbostaden. Skolmuseet visar hur en så kallad lancasterskola såg ut under perioden 1840-1880.

Idag har Klasro skolmuseum öppet mellan 13.00-15.00 den sista söndagen var månad. Utöver det så anordnar museet skoldagar från förr för skolklasser. Eleverna får då låna tidsenliga kläder och uppleva hur en skoldag kunde vara under 1800-talet.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .