Nyheter

Några argument för frysta hyror

Bild 010
Fyra förtroendevalda inom Hyresgästföreningen i Stockholms stad har vänt sig till politikerna i stadshuset angående hyreshöjningar mot bakgrund av coronapandemin.

Dessa förtroendevalda är:

Henry Nilsson, ordförande förhandlingsdelegationen Stadsholmen

Yngve Sundblad, ordförande förhandlingsdelegationen Svenska Bostäder

Katarina Kalavainen, ordförande förhandlingsdelegationen Familjebostäder

Claes Sjöberg, ordförande förhandlingsdelegationen Stockholmshem

Fotnot

Samtliga bostadsbolag ovan är allmännyttiga och ägs av Stockholms stad.

Hyresgästers ekonomiska kris kräver nya och proaktiva lösningar för en svår tid. Vi på Hyresgästföreningen i region Stockholm får signaler om en ökad oro hos våra hyresgäster. Sju av tio hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att deras privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin. Vidare anger fyra av tio hyresgäster att de hittills fått minskade inkomster eller försvagad privatekonomi på grund av pandemin. Lika många anger att de känner oro över att inte kunna betala sin månadshyra. Detta är mycket oroande siffror och visar hur allvarlig utvecklingen är. Vi vet också att de som drabbats av uppsägningar och varsel tillhör bland annat hotell-, restaurang- och turistbranschen, en utsatt grupp eftersom många av dem har osäkra anställningar. Dessa grupper är överrepresenterade bland hyresgäster – därför blir konsekvenserna av pandemin ännu större för hyresgästkollektivet.

Sjukdom, isolering, permittering, arbetslöshet och lägre inkomster är konsekvenser som drabbar hushållen i staden i allmänhet och hyreshushållen i synnerhet. Vi kan även se att fler ensamhushåll bor i hyresrätt än i andra boendeformer. Tidigare kartläggning från SCB av hushållens boendeutgifter visar inte bara att hyresgäster lägger störst andel av sina inkomster på boendet, utan att de också betalar mest per månad när man jämför bostäder av liknande storlek. Detta visar än en gång att den rådande ekonomiska situationen av allt att döma drabbar hyresgästerna extra hårt.

September 2020, Covid-19 härjar fortfarande i världen, i landet och hos oss i staden. Ingen tydlig ljusning finns i sikte, utan bara en välsignelse till de dagarna med lägre antal rapporterade smittade och döda.

Marknader reagerar normalt utifrån händelser i sin omgivning och dess konsekvenser. Som hyresgäst, såsom pandemin och ekonomin har utvecklats, är därför sänkta hyror en rimlig och förutsägbar förväntan att ha inför 2021.

Även om de ekonomiska realiteterna talar för sänkta hyror är vårt mål även i år att finna hållbara lösningar som både hyresgästerna och bolagen kan hantera. Hyresgästerna klarar inte höjda hyror, men vi har också respekt för att generella hyressänkningar kan vara svårhanterliga för bolagen.

Ni som representanter för ägarna till de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm behöver nu, genom era ägardirektiv, ta ert ansvar för att inte göra en för hyresgästerna extra svår och utsatt situation än värre.

Sänk tillfälligt avkastnings- och resultatkraven och ge de allmännyttiga bostadsbolagen verktyget och utrymmet att agera till hyresgästernas förmån.

Hyresgästerna saknar utrymme att klara hyresjusteringar nu.

Vi vet att samhället är som starkast när vi tillsammans i ansvarsfull och solidarisk anda agerar gemensamt – det är då vi ser till att trygga tillvaron för alla hyresgäster i denna svåra tid.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier