Nyheter

Restriktioner angående fritidslokaler från och med den 12 januari

Klasro lokalen2
Restriktionerna omfattar främst fritidslokaler som Hyresgästföreningen disponerar, men även dispenser för de lokala Hyresgästföreningarnas årsmöten.

Information uppdaterad 2022-01-12 10:10

Årsmöten och kvarterslokaler med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19

Under den senaste tiden har spridningen av covid-19 ökat markant i samhället. Regeringen har därför beslutat att återinföra vissa begränsningar i samhället för att dämpa spridningen och möjliggöra för fler att vaccinera sig.

Hyresgästföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är proaktiva för att hjälpa samhället på fötter igen. För vår del gäller de nya besluten främst begräsningar av fysiska möten och användning av våra kvarterslokaler. Även om de nuvarande restriktionerna tillåter offentliga sammankomster med ett fåtal deltagare har AU (förbundsstyrelsens arbetsutskott) under dagen fattat beslutet att stänga samtliga kvarterslokaler för uthyrning. Detta både för att bidra till en minskad smittspridning men också av omsorg om de personer som ansvarar för administration och skötsel av lokalerna, med utdelning av nycklar med mera.

AU har vidare beslutat att ge lokala hyresgästföreningar dispens att genomföra sina årsmöten vid senare tillfälle, dock senast 31 mars 2022. Förbundsstyrelsen har i ett tidigare beslut möjliggjort för hybrida årsmöten. Varje region kommer inom kort att få ut en tekniklåda med utrustning för att kunna stötta de förtroendevalda att genomföra årsmöten i hybrid form.

Stängningen av kvarterslokalerna sker från och med 12 januari och gäller tills nya beslut fattas.

Vi hoppas att detta är en kort och tillfällig åtgärd.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier