Skip to main content

Nyheter

Undersökning från Hyresgästföreningen

Martin Hofverberg förbundets bild
Indikator Opinions undersökning visar att bostadsbristen drastiskt begränsar medborgarnas livsval.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har Indikator Opinion genomfört en undersökning som genom ett slumpvist urval vände sig till 14 867 personer med en enkät våren 2024. 5 240 personer svarade på enkäten.

Resultatet av enkäten visar bland annat att 76 procent av de svarande menar att bostadsbristen är ett stort eller mycket stort samhällsproblem.

Vidare att drygt 20 procent anger att de tvekar inför att påbörja en utbildning på grund av bostadsbristen, och 15 procent att de tvekar inför att bilda familj av samma orsak.

- Det är anmärkningsvärt att så stor del av befolkningen ser bostadsbristen som ett stort samhällsproblem idag. Men det blir tydligt varför när man ser vad det får för konsekvenser; nämligen att människor inte kan leva sina liv som de vill, eftersom de måste ställa sig den ängsliga frågan: Kommer jag ha någonstans att bo?, säger Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg i ett uttalande på hyresgastforeningen.se.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .