Skip to main content

Nyheter

Allt är inte som det ser ut

Flygande pengar
Trofast så rapporterar Boverket om värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsbolagen.

Boverkets senaste rapport om dessa värdeöverföringar publicerades tidigare i år och rör år 2019 (https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/vardeoverforingar-fran-allmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebolag-for-rakenskapsaret-2019/).

Där konstaterar man att cirka 60 procent inte lämnar en värdeöverföring till sina ägare och att cirka 40 procent gör det. Fem procent av bolagen (14 bolag) lämnar värdeöverföringar på mer än tillåtet belopp.

Totalt hamnar dessa värdeöverföringar under 2019 på cirka 676 miljoner kronor. En hiskelig summa, men ska ses mot bakgrunden att det finns 308 allmännyttiga bostadsbolag (som är anslutna till organisationen Sveriges Allmännytta). Delar man upp totalsumman på den andel av de allmännyttiga bostadsbolagen som ger värdeöverföringar till sina ägare, så blir snittbeloppet cirka 5,5 miljoner kronor. Då är summan inte så hiskelig längre, även om det fortfarande handlar om väldigt mycket pengar.

I sammanhanget kan man också lägga till att de allmännyttiga bostadsbolagen tillsammans har 831 000 hyresrätter och omsätter 72 miljarder kronor (2019).

Detta är naturligtvis en viktig fråga av flera skäl – bland annat hur allmännyttan ska användas och varför otillåtna värdeöverföringar bara uppmärksammas, men inte bestraffas.

Det finns dock andra värdeöverföringar som är betydligt större och också sker lite som utanför sökljuset så att säga. Dessa värdeöverföringar kommer aldrig med i Boverkets undersökningar.

En del av detta är de överföringar till kommunerna som sker med stöd av Allbolagen från 2011 – via denna kan kommunerna finansiera i princip vilken kommunal verksamhet som helst och helt utan insyn. Man ser aldrig vart pengarna hamnar, om det nu ens blir offentligt att man gjort ett sådant uttag. Detta är allvarligt men hamnar ändå i skuggan av den stora boven i sammanhanget – fissioner och överföringar av fastigheter. Nu pratar vi miljarder på riktigt!

Sollentuna är ett bra dåligt exempel på det. Efter beslutet 2016 om att bygga 1 500 nya hyresrätter och att sälja ut 2 000 av Sollentunahems hyresrätter så hände följande: 1 806 hyresrätter fördes över till nya kommunala bolag, en mycket stor andel av Sollentunahems kommersiella fastigheter fördes över till ett nytt kommunalt fastighetsbolag. Dessa överföringar ligger på drygt 3 miljarder kronor.

Direkt så övergick då Sollentunahems hyresintäkter för dessa fastigheter över till kommunkassan. Men det slutar inte där – man började också sälja en del av de överförda fastigheterna. Fram till nu så har man sålt cirka 1 000 av de hyresrätter som fördes över för drygt 1,6 miljarder kronor. Dessa pengar hamnade direkt i kommunkassan – inte en krona hamnade hos Sollentunahem.

Sollentunahem sitter nu med färre fastigheter, stora skulder och mindre kapital.

Till saken hör att Sollentuna är långt ifrån den enda kommunen som använder sig av denna värdeöverföringsmetod. Detta är ett problem för allmännyttan som i politiken borde gå före de överföringar som Boverket kartlägger och rapporterar om. 
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .