Skip to main content

Nyheter

Kvarterslokaler och utomhusaktiviteter

Coronavirus
Nu lättas Hyresgästföreningens regler för kvarterslokaler (fritidslokaler) och aktiviteter utomhus upp.

Under pandemin har det i princip varit tvärstopp för aktiviteter i Hyresgästföreningens lokaler samt för utomhusaktiviteter.

På försommaren lättades restriktionerna upp något, och det blev möjligt för lokala hyresgästföreningar att ha vissa egna interna aktiviteter i lokaler samt att genomföra vissa utomhusaktiviteter. Dock med strikta restriktioner. Att hyra/låna ut lokaler var dock inte möjligt.

Nu har förbundsstyrelsen lättat betydligt på de tidigare restriktionerna.

Detta gäller nu:

Lokaler

Från den 1 augusti kan lokaler åter hyras/lånas ut under smittsäkra förhållanden och under förutsättning att Folkhälsomyndigetens regler följs.

Maxantal är 50 personer för aktiviteter i lokaler. Då med reservationen att lokalen är anpassad till detta med tanke på möjligheten att hålla avstånd samt att kunna passera in och ut i lokalen på ett smittsäkert sätt.

Lokalansvariga måste innan varje uthyrning göra en bedömning om hur många personer som lokalen rymmer. Förtäring ska ske på ett smittsäkert sätt.

Utomhusaktiviteter

Utomhusaktiviteter kan samla maximalt 600 personer med avstånd.

Man ska se till att avstånd kan hållas och att förtäring kan ske på ett smittsäkert sätt.

Förbundsstyrelsens beslut följer regeringens restriktioner som började gälla den 1 juli.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .