Skip to main content

Nyheter

Bostadsbyggandet gick ner under det första halvåret i år

Bild 073
Enligt SCB minskade bostadsbyggandet med elva procent jämfört med samma period 2021.

Under det första halvåret i år påbörjades cirka 31 050 bostäder mot 34 826 under samma period förra året.

Av de påbörjade bostäderna var cirka 7 100 i småhus och 23 950 i flerbostadshus. De förstnämnda bostäderna ökade med två procent, och de sistnämnda minskade med 14 procent i jämförelse med det första halvåret 2021.

Preliminärt 60 procent av flerbostadshusen är hyresrätter.

Till detta kommer 1 600 påbörjade bostäder genom ombyggnad, vilket är en minskning med 110 jämfört med 2021.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .