Skip to main content

Nyheter

Finns framtiden i Malmös Sege Park?

Sege park vision thyrens
Foto: Malmö stad

 I en stadsdel i Malmö byggs ett nytt bostadsområde med delningsekonomi, hållbarhet och gemensamt ansvarstagande som ledord.

Det handlar om det gamla sjukhusområdet i nordöstra Malmö som nu byggs om till bostadsområde. Här byggs nu 1 000 nya bostäder, dels genom att bygga om befintliga hus till bostäder och dels genom att bygga nytt. 80 procent ska vara hyresrätter, och resten villor, bostadsrätter och radhus.

En idé är att man här kopplar ihop de olika hållbarhetsbegreppen, och det utifrån ett grundbegrepp som går ut på att visst går det att bygga hållbart, men om folk inte har råd att bo där så blir det ju inte hållbart i alla fall.

Och vad gäller hållbarheten så tänker man sig att stadsdelen till stor del ska vara energisjälvförsörjande. Vidare genom att ha en bilpool, reparationsverkstad och en rad andra delningstjänster.

Man räknar med att en hel del av hyresrätterna kommer att ha en hyra som är cirka 3 000 kronor lägre i månaden än en motsvarande hyresrätt på någon annan plats.

- När de fysiska och sociala investeringarna går hand i hand blir staden bättre. Målet är att vi ska bygga Malmö helt, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till tidningen AIP (Aktuellt i politiken).

I Malmö finns uppenbart politisk vilja vad gäller bostadspolitik och samhällsbygge!

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .