Skip to main content

Nyheter

Bostadsförsörjningsansvaret

Hyreshus Örebro
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar är lagstadgat, men verkar alls inte tas på allvar i många kommuner.

Stockholms stad och Sollentuna är två av de kommuner som definitivt inte fyller upp kostymen när det gäller bostadsförsörjningsansvaret. I stället låter de politiska majoriteterna sin egen skruvade ideologi när det gäller bostadspolitiken styra och något medborgarperspektiv syns inte till.

Stockholms kommun kan väl sägas vara lite av värst i klassen i detta. Istället för att se mot behovet av bostäder och olika boendeformer, för man något slags utrotningskrig mot en boendeform – hyresrätten.

Den politiska majoriteten ”angriper” hyresrätten från två håll. Dels så vill man ombilda 20 000 allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter vilket inte möter bostadsbehoven ett endaste dugg. Det gör det bara svårare att få en hyresrätt. Dels så stoppar man effektivt byggandet av just hyresrätter, till förmån för ägda boendeformer. Och detta trots att man ofta talar sig varm för ”blandade boendeformer” i bostadsområden.

På senare tid har den politiska majoriteten i Stadshuset stoppat byggandet av hyresrätter i flera stadsdelar – bland annat Skärmabrink, Bromma och Stureby. Samtidigt som bostadsbehovet är enormt.

I Sollentuna är det på samma sätt. För några år sedan så stoppades byggandet av 100 hyresrätter på mässområdet i Tureberg, så nu blir det bara bostadsrätter där. När detta uppmärksammades av oppositionen så sade majoriteten att ”det var tjänstemännen som tog bort dem”. Ingen trodde ju naturligtvis på detta.

I Silverdal, som började byggas för runt 20 år sedan, använde man en annan metod. Redan från början hade kommunen avtalat med byggbolagen att det skulle byggas ett visst antal hyresrätter i området. Men det hände inte. Oppositionen menade då att kommunen skulle påtala för byggbolagen att de bröt mot avtalet och ställa krav på att det följdes, Men det gjorde man inte. Först 2020 stod ett sextiotal hyresrätter färdiga i området. Byggda av ett privat bolag naturligtvis, inte Sollentunahem som inte fick lov att göra det för kommunen.

Här kan också Järfälla kommun nämnas. Under 2020 så stoppade den politiska majoriteten byggandet av ett antal hyresrätter i ett projekt på Söderhöjden i Jakobsberg. Utan några egentliga argument. Men bostadsrätterna i detta projekt, de byggs.

Det finns en mycket tydlig gemensam nämnare här – samtliga nämnda kommuner har en borgerlig majoritet.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .