Skip to main content

Nyheter

Fastighetsägarna snurrar till det

Fastighetsägarna
Organisationen Fastighetsägarna förstår inte orsakerna till bostadsköer, svarthandel med hyreskontrakt och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Fastighetsägarnas fastighetsmarknadschef Nathalie Brad menar att orsaken till de långa bostadsköerna, svarthandeln med hyreskontrakt och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i synnerhet är att en lägenhets geografiska läge inte påverkar hyressättningen i tillräckligt stor utsträckning.

Hur får hon ihop det?

De långa bostadsköerna beror på bostadsbristen, inte på hyressättningen.

Svarthandeln med hyreskontrakt beror också på bostadsbristen, som är svarthandelns livsluft, och inte på hyressättningen.

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter beror nästan helt på politiska beslut, då lokalpolitiker beslutar att allmännyttiga hyresrätter ska ombildas, men ingenting alls på hyressättningen.

Vad är det som är så svårt att förstå?
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .