Skip to main content

Nyheter

Boverkets senaste prognos för bostadsbyggandet

Boverket
Som väntat ser Boverket ett minskat bostadsbyggande.

Enligt prognosen så minskar bostadsbyggandet med 15 procent i år. Det innebär att cirka 44 500 nya bostäder påbörjas under året. Man räknar också med att bostadsbyggandet kommer att sjunka till 41 500 påbörjade bostäder under 2021. Då med brasklappen att den prognosen är mycket osäker.

De osäkra faktorerna är samhällsekonomin och coronapandemin.

Behov
Boverket beräknar att det behöver byggas fler än 65 000 nya bostäder om året fram till och med 2027. Behovet grundar sig främst på den stora befolkningsökningen i Sverige som varat i flera år.

-        I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen visar. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, säger Boverkets nationalekonom Hans-Åke Palmgren i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Länk till Boverkets prognos: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsbyggandet-bromsar-in-i-coronapandemins-spar/
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .