Skip to main content

Nyheter

Regeringsbeslut om hyreskommission

riksdagshuset 20091204HJL 1
Den 25 juni beslutade regeringen att tillsätta en hyreskommission.

Kommissionens uppdrag:

-        kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen
-        föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning.

Ledamöter
Ordförande för kommissionen är Sophia Mattsson-Linnala, tidigare bland annat vd för Rikshem och Huge Fastigheter samt chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta (tidigare SAB). Hon har också varit vd för Sollentunahem AB.

Carl Olof Nilsson Öhrnell, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Jönköping.

Tor Borg, analytiker på Boverket och tidigare bland annat chefsekonom på SBAB.

Kommissionens uppdrag ska vara klart senast den 30 juni 2021.

Läs mer om kommissionen på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-tillsatter-en-hyreskommission/?fbclid=IwAR2UNxRzUmBjuOPsoxbiih-o8xv55EL9bYVTVRBLACUXjUHJwK9O9itTjqY.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .