Skip to main content

Nyheter

Hyresgästföreningen Sollentuna anklagas för att svika hyresgästerna på Malmvägen – del 2

P4035435
Man kan konstatera att det finns en nyckelperson som drivit på vad gäller kritik mot elsepareringsavtalet, renoveringsavtalet samt processerna i Hyresnämnden och Hovrätten – och det är Barkat Hussain. Fram till i februari i år ordförande för den lokala Hyresgästföreningen på Malmvägen och bland annat också ledamot i Sollentunaföreningens förhandlingsdelegation gentemot AB Sollentunahem.

Självklart får man driva sin uppfattning i demokratiska folkrörelseorganisationer, men i detta fall handlar det också om annat har det visat sig.

Inledningsvis så var Barkat Hussain själv med i förhandlingsdelegationen då avtalet om elseparering på Malmvägen samt renoveringsavtalet för hela Sollentunahem förhandlades fram. Detta faktum har aldrig nämnts i lokalmedia, eller av honom själv.

Barkat Hussain framförde då inga som helst protester mot elsepareringsavtalet – tvärtom hyllade han detta i Sollentuna Energis tidning ”Kontakt” nr 3 2010. – ”Det är mer rättvist med egna elmätare”, hette det då.

Däremot hade Barkat Hussain synpunkter på renoveringsavtalet, och reserverade sig mot beslutet att anta avtalet i förhandlingsdelegationen till förmån för ett eget uttalande. Ett uttalande som aldrig skrevs eller lämnades till protokollet. Det är alltså ingen som vet vad Barkat Hussain hade för synpunkter på avtalet.

Det nämns aldrig heller att Hyresgästföreningen Sollentuna hade en lång rad möten med förtroendevalda och hyresgäster på Malmvägen om dessa avtal. Bland annat för att berätta om att de jämförelseavtal/renoveringsområden som Barkat Hussain tagit fram inte alls stämde med de renoveringar som skulle göras i Sollentuna. Vilket också såväl Hyresnämnd som Hovrätt nu har bekräftat.

Det påstås att det ska finnas en namnlista med runt 200 hyresgäster som protesterar mot hyresökningarna och villkoren i renoveringsavtalet. Den har Hyresgästföreningen Sollentuna aldrig fått se. Vidare var det fem hyresgäster som överklagade till Hovrätten i frågan – då med Barkat Hussain som ombud. Nu blev detta dock lite annorlunda än det antagligen var tänkt, för Hovrätten bedömde att det var ytterligare cirka ett dussin hyresgäster som i sak faktiskt hade överklagat Hyresnämndens beslut. En av dessa var Barkat Hussain själv, som plötsligen befann sig i en situation där han var ombud för både de andra hyresgästerna - och sig själv.

På toppen av detta problemberg kan läggas att det var samme Barkat Hussain som på Hyresgästföreningen Sollentunas årsmöte i mars 2012 framförde grova anklagelser mot styrelsen om förskingring och mottagande av mutor. Detta ledde till att föreningsstyrelsen inte fick ansvarsfrihet vilket satte igång en nästan årslång process av onödiga problem för föreningen och dess medlemmar samt alla hyresgäster som föreningen företräder. I slutänden visade det sig att samtliga anklagelser helt saknade grund.

Man kan alltså på goda grunder ställa sig frågan vem det egentligen var som svek hyresgästerna.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .