Skip to main content

Nyheter

Hyresgästföreningen Sollentunas årsmöte

Årsmöte 2023
Torsdagen den 30 mars höll föreningen sitt årsmöte i Edsberg.

28 medlemmar samlades på 89:an i Edsberg för att hålla årsmöte.

Till årsmötesordförande valdes Ewa Frisk, tidigare chef på Hyresgästföreningen region Stockholm och numera ledamot i Sollentunahems bolagsstyrelse. Jeanette Andersson valdes till mötessekreterare.

VAL

Styrelse

Till ordförande för två år valdes Jeanette Andersson (Klasro).

Jeanette årsmötet 2023
Jeanette Andersson, Hyresgästföreningen Sollentunas första kvinnliga ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Ulla Rosén (Norrvikens C), Janet Sibose (Rotebro Rotsunda), Mette Hildingsson (Centrala Edsberg) och Maria Brändström (Turemalm).

Till ordinarie ledamot för ett år valdes Thomas Axelsson (Centrala Edsberg).

Till ersättare för ett år valdes Kerstin Ellström (Malmparken), Sonia Gustafsson (Häggvik C), Bernt Andersson (Norrvikens C), Björn Arvidsson (Klasro), Stefan Malmberg (Rotsunda Ängar) och Björn Rasmussen (Rotsunda Ängar).

Revisorer

Till ordinarie revisor för två år valdes Kenneth Raneryd (Rotsunda Ängar), och Caroline Färnström (Jaktskytten).

Regionens fullmäktige

Till ordinarie ledamöter för ett år valdes Jeanette Andersson (Klasro), Janet Sibose (Rotebro Rotsunda), Anders Johansson (Centrala Edsberg), och Maria Åström (Jaktskytten).

Till ersättare för ett år valdes Ulla Rosén (Norrvikens C), Caroline Färnström (Jaktskytten), Björn Arvidsson (Klasro), och Kerstin Ellström (Malmparken).

Förhandlingsdelegationen Sollentunahem

Till ordinarie ledamöter för ett år valdes Jeanette Andersson (Klasro), Nils Eklund (Rotsunda Ängar), Anders Johansson (Centrala Edsberg), Monica Klavsjö (Jaktskytten), Ulla Rosén (Norrviken C), Jonas Juntunen (Sollentuna Centrum), Kerstin Ellström (Malmparken) och Sylvia Bergman.

Till ersättare för ett år valdes Björn Arvidsson (Klasro), Per Wiklander (Klasro), Björn Rasmussen (Rotsunda Ängar), Stefan Malmberg (Rotsunda Ängar), Helén Westman (Centrala Edsberg), Bernt Andersson (Norrvikens C) och Laila Begat (Malmparken).

Förhandlingsrådet

Till ordinarie ledamöter för ett år valdes Tahir Qureshi (Turemalm), Carina Thorén (Häggvik C) och Janet Sibose (Rotebro Rotsunda).

Till ersättare för ett år valdes Maria Brändström (Turemalm) och Lena Rönnmark (Rotebro Rotsunda).

Valberedning

Till ordförande för ett år valdes Monica Klavsjö (Jaktskytten).

Till ledamöter för ett år valdes Maria Åström (Jaktskytten) och Tahir Qureshi (Turemalm).

Bostadspolitiskt uttalande

Årsmötet antog ett bostadspolitiskt uttalande om allmännyttan, vilket redovisas i form av en egen artikel på denna hemsida.

Övrigt

Årsmötet beslutade också om att ge föreningsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett långsiktigt bostadspolitiskt manifest, samt om verksamhetsprioriteringar för 2023.

Inom kort kommer samtliga förtroendevalda att läggas ut på föreningens hemsida (startsidan – ”Förtroendevalda”).
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .