Nyheter

Kommuner fortsätter att ta ut otillåtna vinster ur sina allmännyttiga bostadsbolag

Flygande pengar
Boverket har konstaterat att tio kommuner tillsammans tagit ut 110 miljoner kronor ur sina allmännyttiga bostadsbolag i strid med lagstiftningen.

Allbolagen trädde i kraft 2011 och stipulerar bland annat att de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässig principer. I den delen är det ingen större skillnad mot före 2011, då många kommuner redan då dels pressade sina bostadsbolag till att på olika sätt maximera vinsterna, och dels plockade ut pengar ”bakvägen” till den kommunala kassan.

Skillnaden mellan då och nu, är att Allbolagen från 2011 tillåter sådant i stor utsträckning.

Lagstiftningen tillåter kommunerna att utöver vinsten också ta ut ekonomiska medel till exempel sociala insatser (det är mycket oklart vad detta egentligen är), LSS-boenden, skyddat boende och olika former av sociala bostadsprojekt (även detta är det mycket oklart vad det egentligen innebär).

Ovanpå allt detta så finns det en mycket egendomligt sak med Allbolagen från 2011 – det finns inga som helst sanktioner i lagen, alltså inga straff för den som bryter mot den. Det innebär att alla kommuner när som helst kan bryta mot lagen utan att någonting alls händer. Och det är ju just det som sker i detta nu – eller rättare sagt sedan 2011.

Boverkets senaste rapport om de lagstridigt uttagna 110 miljonerna säger att detta är rekordhögt sedan lagen började gälla. Förväntningen är att det kommer fortsätta att öka.

Bostadsminister Per Bolund (MP) tar detta med ro, och säger till svt.se att det är få kommuner som bryter mot lagen – vilket betyder att detta är ok! Bolund menar vidare att det vore bra om Boverket analyserar hur lagen fungerar och om det visar sig att lagen inte fungerar så kan införandet av sanktioner diskuteras.

Tänk så här – eftersom det är så få personer i Sverige som begår mord, så behövs inga straff. Eller – eftersom det är så få personer i Sverige som begår ekonomiska brott, så behövs inga straff och så vidare.

Per Bolund, vi vet redan att det inte fungerar enligt lagen – gör någonting åt det istället för att glida på frågan!
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier