Skip to main content

Nyheter

Lägre prisökningstakt för byggkostnaderna

Byggnadsarbetare
Byggkostnaderna fortsätter att öka, men gör det i lägre takt.

Det är sedan länge väl känt att Sverige har EU:s högsta byggkostnader, men nu kan det skönjas en liten ljusning. Kostnadsökningarna sker i lägre takt.

Byggkostnadsindex steg under perioden juli-augusti med 0,2 procent. Det kan jämföras med perioden augusti 2021 - juli 2022 då kostnaderna steg med 14,6 procent.

I en undersökning som Sveriges Allmännytta gjorde under våren, visar att majoriteten av de byggprojekt som medlemsföretagen hade i gång fått ökade kostnader med mellan 15 och 50 procent.

Tidigare har det varit byggmaterialskostnaderna som ökat mest, men nu är det entreprenörernas maskinkostnader.

Byggmaterial har börjat sjunka i pris - järn, stål, trävaror och betong.

Här kan du hitta Sveriges Allmännyttas rapport: ”Allmännyttan och bostadsbyggandet – byggtakt, efterfrågan, prisutveckling”:  https://www.sverigesallmannytta.se/byggexperten-byggpriserna-ar-pa-vag-at-ratt-hall/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .