Skip to main content

Nyheter

Vad är Kombohus?

Kombohus Sveriges Allmännytta
Allmännyttans Kombohus ökar i antal och finns i allt fler kommuner, men vad är Kombohus egentligen?

2010 startade organisationen Sveriges Allmännytta en process med sina medlemsföretag, som skulle leda till konceptet Kombuhus. Det första ramavtalet för konceptet hade man en prognos om 500 lägenheter för. När detta avtal upphörde den 31 december 2014 var slutprognosen hela 3 000 lägenheter.

Dessa är idag byggda eller under uppbyggnad i över 60 kommuner.

Kombohus ligger 20-25 procent under marknadspris att bygga.

Kombohus finns i åtta olika versioner:

Kombohus Lamell

Kombohus Punkt

Kombohus Småhus

Kombihus Bas

Kombohus Plus

Kombohus City

Kombohus Kvarter och

Kombohus Trygg.

Läs mer om Kombohus på Sveriges Allmännyttas hemsida: https://www.sverigesallmannytta.se/nyproduktion/allmannyttans-kombohus/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .