Thomas Axelssons krönika november 2020

Tyvärr så håller coronapandemin i sig och till och med ökar. Håll i, håll ut – och håll avstånd.

På något sätt och i någon mening så har vi ju vant oss med pandemins effekter. Det finns ju så mycket annat som måste fungera ändå. Kan inte låta bli att här lägga in ABF:s genomhärliga devis: Vi ställer inte in, vi ställer om!

Så ska man nog tänka om det ska bli någonting gjort.

Sedan länge har vi haft stora problem med förtätningsbygget i kvarteret Esset i Edsberg. Problemen handlar först och främst om en stor brist på information från Sollentunahem och entreprenörerna till hyresgästerna – vidare om buller vid borrning, sprängning och schaktning, byggtrafik i området och som grädde på moset även tveksamheter kring asbestsanering.

Sådant här går att sköta på bättre sätt. Det vet vi. De som minns berättar att när man byggde Muskötstigen i Edsberg (även det ett förtätningsbygge) så var det nästan inga klagomål alls. Varför? Jo, då informerade man och kommunicerade med hyresgästerna i en väldigt god ordning. Och det gör skillnad.

Det är väldig frustrerande att vi i Hyresgästföreningen, hyresgästerna och Sollentunahem ska lägga ner massor av tid och energi på dessa problem, när de enkelt kunde ha förebyggts.

Än mer frustrerande blir det när Sollentunahems bolagsstyrelseordförande Maria Stockhaus (M) står på kommunens fullmäktigemöte den 15 oktober och säger att Sollentunahem har skött detta bra enligt den kommunikationsplan som finns. En plan som det verkar som om bara hon känner till – om den ens finns.

Då fler förätningsbyggen är på gång förväntar vi oss tyvärr att problemen kommer att återuppstå. I tur står projektet Rotfrukten 2 i Rotsunda gård, där man bland annat planerar att slå upp ett 16-våningshus mitt upp i alltihopa. Andra negativa effekter – förutom buller och annat vid själva byggandet – är rivning av befintliga byggnader (en förskola), ökad trafikmängd samt andra ingrepp i miljön.

I slutet av oktober så lämnade Hyresgästföreningen Sollentuna in synpunkter på planerna för Rotfrukten 2 till samhällsbyggnadsnämnden i kommunen inom ramen för den samrådsprocess som pågår till den 1 november.

Och – denna gång ska vi vara ute i mycket god tid och ställa krav på bra information som ges till alla berörda i god tid och så vidare. Vi gör då vad vi kan för att förebygga problem. Sedan får vi se om kommunen och Sollentunahem kan hålla måttet i detta.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier